Tepelná čerpadla dostala na frak. Nejsou tak ekologická, jak se myslelo

O tepelných čerpadlech se hovoří jako o ekologickém řešení pro vytápění a ohřev vody. Jaká fakta podporují toto tvrzení? Skutečně se jedná o „zelenou“ technologii, která přispívá ke snížení uhlíkových emisí?
Ilustrační foto | zdroj: Ross Helen

Provoz tepelných čerpadel bez škodlivých emisí

Státy Evropské unie motivují majitele domu k výměně neekologických vytápěcích systémů a k investicím do tepelných čerpadel prostřednictvím dotačních programů. Podle všeobecného názoru se jedná o efektivní systém, který spotřebovává cca 1 jednotku elektřiny na výrobu 4 jednotek tepelné energie. Znamená to, že při vytápění domů majitelé spotřebovávají o 75 % méně elektřiny než s elektrickým kotlem. Při provozu TČ nevznikají žádné škodlivé emise, a pokud se využívá elektřina z fotovoltaiky nebo jiných obnovitelných zdrojů, přispívá k maximální ochraně životního prostředí. Je tomu skutečně tak?

Německý server BWP upozorňuje na nebezpečné F-plyny v chladivu

Německý server Federální asociace tepelných čerpadel (BWP) zveřejnil údaje, které vyvracejí, že tepelná čerpadla jsou ekologická. Podle těchto dat obsahuje více než 90 % TČ škodlivé F-plyny (fluorované uhlovodíky). V případě, že uniknou do atmosféry, přispívají k tzv. skleníkovému efektu. Zůstávají v ovzduší až stovky let a postupně se akumulují v atmosféře. Evropský parlament na tento fakt zareagoval a schválil nová opatření, která přináší úplný zákaz fluorovaných uhlovodíků do roku 2050 a přechod na klimaticky šetrnější alternativy. Podle prognóz by tepelná čerpadla mohla do konce tohoto desetiletí snížit globální emise CO2 o půl gigatuny.

F-plyny jsou nebezpečnější než CO2

To nic nemění na faktu, že většina tepelných čerpadel v Německu obsahuje tuto škodlivou látku. Při výměně starého čerpadla za nové hrozí, že nebezpečné plyny uniknou do atmosféry. Tyto uhlovodíky přispívají ke globálnímu oteplování přibližně 100x více než oxid uhličitý.

V současné době připadá na vytápění více než 50 % celosvětové spotřeby energie, což vede k výrazné produkci škodlivých emisí. Odborníci a výrobci TČ zkoumají, čím by nahradili fluorované plyny. Uvažuje se o chladivu z propanu, avšak přizpůsobit by se tomu musel design tepelných čerpadel, způsob instalace a následná údržba. Vše závisí na dalším výzkumu a investicích do vývoje nových technologií, aby bylo možné dosáhnout ekologičtějšího a udržitelnějšího systému.

Ekologické? Ano, ale bez chladiv se skleníkovými F-plyny

Pokud bychom odmysleli tento fakt, dojdeme k závěru, že tepelná čerpadla představují ekologickou alternativu k systémům na fosilní paliva ve srovnání s ostatními metodami vytápění.

TIP: Zájemci o tepelné čerpadlo mohou požádat o dotace ve výši až 140 000 Kč z programu Nová zelená úsporám nebo z programu Oprav dům po babičce.

Skandinávské země vidí v tepelných čerpadlech budoucnost

Skandinávské země jsou známé svým ekologickým smýšlením. Pro tyto oblasti výrobci vyvinuli speciální tepelná čerpadla určená do studeného klimatu. Tyto systémy dokážou vyrábět teplo i v extrémních mrazech. Například v Norsku má tepelné čerpadlo 60 % domácností a ve Švédku a Finsku tvoří tento podíl 40 %.

U levnějších typů TČ mohou lidé narážet na jejich limity a v tuhých zimách je kombinují se záložním zdrojem vytápění. Skandinávské země dokazují, že systémy tepelných čerpadel nemusí fungovat jen se záložním zdrojem vytápění. Důležitým faktorem je také stav domu – starší budovy bez izolace mohou snižovat efektivitu tepelných čerpadel. Instalace tohoto systému tak může být složitější, ale není nereálná. Naštěstí se technologie tepelných čerpadel neustále zlepšují.

Pozor na nekvalitní čerpadla

Na českém trhu se však objevují tepelná čerpadla s nekvalitními komponenty nebo chybným seřízením. Provoz takových čerpadel se může majitelům domu výrazně prodražit a negativně se to podepisuje na životnosti TČ. To v konečném důsledku narušuje důvěru lidí v tato zařízení. Navíc po pár letech musejí provést výměnu systému, čímž opět stoupá riziko úniku F-plynů.

Zdroje:

Zdroje:
https://earth.org/how-do-heat-pumps-drive-sustainability/
https://www.evergreenenergy.co.uk/heat-pump-guides/are-heat-pumps-environmentally-friendly/
https://www.npr.org/2023/04/01/1166267716/6-things-to-know-about-heat-pumps-a-climate-solution-in-a-box/
https://energozrouti.cz/clanek/tepelna-cerpadla-nejsou-tak-ekologicka-jak-se-uvadi-ukazuji-data-z-nemecka/

Související článek

Podvodníci na lovu. Pozor na falešné nabídky tepelných čerpadel!

Zvažujete pořízení tepelného čerpadla? Pravděpodobně oslovíte někoho, kdo se zabývá tímto způsobem vytápění. Jenže po instalaci můžete být na pokraji zhroucení. Některé firmy nutí lidem ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz