Tepelné čerpadlo: Nezapomeňte na pojištění! Na co si dát pozor?

Tepelná čerpadla patří mezi zařízení domu, která mají vysokou pořizovací cenu. Je proto rozumné chránit investici do TČ vhodným pojištěním. Na co si dát pozor a co by mělo být zahrnuto v pojistné smlouvě?
Pro pojištění tepelného čerpadla stačí aktualizovat stávající pojištění domu | zdroj: Welcomia

Na co si dát pozor ve smlouvě?

Cena tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí od desítek tisíc až po statisíce korun. Z toho důvodu je důležité pojistit zařízení pro případ nečekaných událostí. Výhodou je, že některé druhy pojištění mohou zahrnovat i riziko poruchy tepelného čerpadla.

Každá pojistná smlouva by měla obsahovat pojistné podmínky a proti jakým rizikům se smlouva uzavírá. V odborné terminologii se tato část nazývá „rozsah krytí“ a může zahrnovat různá rizika, jako jsou živelní pohromy, krádež, požár, vandalismus, technické poruchy nebo přepětí či podpětí elektrické sítě. Pokud jde o pojistnou částku, ta by měla odpovídat hodnotě tepelného čerpadla.

Výše pojistného je závislá na hodnotě TČ a výši spoluúčasti. Nižší účast obvykle znamená vyšší pojistné. Je podstatné, abyste si ve smluvních podmínkách přečetli, jaké jsou výluky z pojištění, například škody způsobené nedbalostí, opotřebením nebo nesprávnou instalací. Dále byste si měli všímat, zda pojištění kryje škody, které by elektrické zařízení mohlo způsobit vašim sousedům, zejména v případě požáru.

Nová smlouva nebo aktualizace stávající smlouvy?

Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní pojištění, porovnejte nabídky a ceny od různých pojišťoven. Některé pojišťovny mohou nabízet slevy svým stávajícím klientům nebo zohlední, že využíváte ekologické řešení v provozu domácnosti.

Pokud je tepelné čerpadlo pevnou součástí domu a jeho jednotka je umístěna v těsné blízkosti nemovitosti, považuje se za pevnou součást stavby. V takovém případě stačí aktualizovat pojistné krytí nemovitosti o hodnotu tepelného čerpadla. Pojistná smlouva tak může zahrnovat komplexní hodnotu stavby, elektrických technologií a příslušných stavebních součástí. Některé pojišťovny rovněž poskytují doplňkové pojištění na technické poruchy.

Pozor na podpojištění a výluky z pojištění

Dávejte si pozor na podpojištění nemovitosti a výluky z pojištění. Podpojištění vzniká, když by pojistné plnění nepokrylo celou škodu, protože jste si nastavili nízký limit. Důkladně prostudujte výluky v pojistné smlouvě, které by mohly vést k omezení nebo zamítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny. Ve smlouvě by měl být jasně specifikován způsob výpočtu škod, včetně typu ceny, kterou pojišťovna používá. Setkat se můžete se třemi typy cen:

Aktuální cena: Tato možnost je pro klienta nejvýhodnější. Pojišťovna vyplácí částku v aktuální hodnotě nové věci.

Časová cena: Zohledňuje opotřebení. Vyplacená pojistná částka odpovídá stáří a aktuálnímu stavu věci.

Tržní cena: Odvíjí se od současné prodejní ceny dané věci na trhu.

Kontrola pojistné smlouvy a aktualizace pojistné částky

Každé 2 až 3 roky kontrolujte pojistné smlouvy, i když jste neprovedli žádnou rekonstrukci nemovitosti. Hodnota domu a stavebních materiálů potřebných k možným opravám se totiž může v průběhu času měnit.Začátek formuláře „Vzhledem ke stoupajícím cenám stavebního materiálu, prací a inflaci významně roste hodnota majetku. Výše pojistné částky by měla vždy být nastavena tak, aby v případě nenadálé události bylo možné nemovitost z pojistného plnění znovu postavit. To, že klienti svou situaci vyhodnocují jako dostatečnou, je alarmující,“ uvedla Lenka Slabejová, odbornice na neživotní pojištění České asociace pojišťoven.

Jak určit pojistnou hodnotu nemovitosti? Můžete využít on-line kalkulaček s orientačními výpočty na příslušných webech, použít aktuální znalecký odhad domu nebo se řídit interními předpisy pojišťovny.

Zdroje:

https://www.finreport.sk/banky-a-poistovne/na-co-si-dat-pozor-pri-poisteni-tepelnych-cerpadiel-ci-solarnych-panelov/
https://www.top-pojisteni.cz/pojisteni-nemovitosti/pojisteni-tepelneho-cerpadla
https://www.usetreno.cz/pojisteni-tepelne-cerpadlo/
https://ficeon.cz/jak-pojistit-tepelne-cerpadlo-nebo-fotovoltaiku/
https://www.mesec.cz/clanky/kalkulacka-na-kolik-byste-meli-pojistit-vas-dum/

Související článek

5 nejčastějších chyb při instalaci tepelných čerpadel. Na co si dát pozor?

Tepelné čerpadlo stále více nahrazuje tradiční metody vytápění a ohřevu vody. Jak stoupá poptávka po tomto zařízení, objevují se firmy, které nemají dostatek zkušeností s ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz