Tepelné čerpadlo: Zkombinovat s podlahovým vytápěním nebo radiátory?

Vlastníci nemovitostí mohou zkombinovat tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním nebo radiátory. Otázkou zůstává, jaký konkrétní topný systém by měli zvolit? Jaké výhody a nevýhody mají oba typy vytápění?
Tepelné čerpadlo lze zkombinovat s podlahovým vytápěním i starými radiátory | zdroj: Unsplash

Tepelné čerpadlo vs. podlahové vytápění

Tepelné čerpadlo a podlahové vytápění představují dvě odlišné technologie s vysokou energetickou účinností. Spojením těchto dvou technologií vzniká efektivní systém pro vytápění, což vede k výrazným úsporám energie a snížení nákladů na provoz domácnosti. Tento kombinovaný systém umožňuje flexibilní nastavení teploty a provozní doby s úsporou energií mezi 65 až 70 %.

Tepelná čerpadla primárně využívají vzduch k výrobě tepla nebo k chlazení prostřednictvím vnitřní a vnější jednotky. Venkovní jednotka absorbuje v zimě tepelnou energii ze vzduchu a přenáší ji do domu přes vnitřní jednotku. Tepelná energie se následně přenáší do vody, která je distribuována do podlahového vytápění. Výsledkem je rovnoměrné rozložení tepla po celém domě. TČ pracují při nižších teplotách podobně jako podlahové vytápění, které dosahuje srovnatelné úrovně tepla jako radiátory.

Výhody a nevýhody TČ a podlahového vytápění

Přestože kombinace tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním má řadu výhod, je důležité zvážit i případné nevýhody spojené s tímto systémem.

Výhody:

 • Vysoká energetická účinnost: Zajišťuje úsporu elektrické energie a snižuje náklady.
 • Obnovitelná energie a ekologické řešení: Tepelné čerpadlo může být napájeno z fotovoltaické elektrárny, což přispívá k udržitelnosti.
 • Rozložení tepla: Zaručuje rovnoměrné rozložení tepla a vysoký tepelný komfort.
 • Instalace: Systém lze instalovat do různých typů domů.
 • Flexibilita nastavení: Umožňuje nastavit teplotu a provozní dobu podle individuálních potřeb uživatelů.

Nevýhody:

 • Vyšší počáteční náklady: Investice do tepelného čerpadla a podlahového vytápění může být zpočátku vyšší.
 • Prostorové nároky pro instalaci: Zařízení vyžaduje dostatek prostoru pro instalaci.
 • Delší doba ohřevu: Oproti jiným topným systémům může trvat déle, než systém dosáhne optimální teploty.

Tepelné čerpadlo vs. radiátory

Radiátory potřebují pro svůj provoz vodu ohřátou na vyšší teplotu, proto se v minulosti nedoporučovalo kombinovat tepelné čerpadlo s radiátory. S nástupem nových technologií lze tento topný systém úspěšně realizovat v jakémkoliv domě. Tepelná čerpadla mohou ohřát vodu na vyšší teplotu, a tím se zvyšuje efektivita radiátorů. Znamená to, že výhodnost tepelného čerpadla závisí na teplotním rozdílu mezi zdrojem tepla a požadovanou teplotou vody spíše než na typu topného systému. Pro stanovení vhodné teploty vody je na místě požádat o názor odborníka, který zohlední typ radiátorů a materiál, ze kterého byly vyrobeny.

Výhody a nevýhody TČ a radiátorů

Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto topného systému?

Výhody:

 • Nižší pořizovací náklady: TČ s radiátory může být ekonomičtější variantou než podlahové topení.
 • Vhodné pro domy s již instalovanými radiátory.
 • Nízké nároky na prostor: TČ lze umístit u venkovní zdi domu.
 • Menší akumulační nádrž: Stačí menší nádrž než u jiných topných systémů.
 • Výstupní teplota: Existují tepelná čerpadla s vyšší výstupní teplotou, která je ideální pro radiátory.

Nevýhody:

 • Větší investice: TČ s vyšším výkonem může vyžadovat větší investici.
 • Případná další investice do moderních radiátorů: Výměna radiátorů může pomoct s dosažením optimálního výkonu, ale zvyšuje to náklady na pořízení topného systému.
 • Nároky na vyšší teplotu: Staré radiátory jsou často dimenzovány na teplotu topné vody nad 75 °C.
 • Hluk z radiátorů: Radiátory mohou vydávat určitý hluk při provozu.

Dotace na tepelné čerpadlo

Dotace na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce činí až 140 000 Kč. U druhého dotačního programu mohou zájemci žádat o dotaci na tepelné čerpadlo pouze v kombinaci se zateplením.

Zdroje:

https://www.climamarket.eu/blog/en/heat-pump-with-underfloor-heating-how-does-it-work/
https://www.warmup.co.uk/blog/heat-pumps-and-underfloor-heating
https://www.regli.energy/de-en/ratgeber/heizungen/radiatoren-heizkoerper-waermepumpe-effizient-nutzen
https://www.woltair.cz/blog/vytapeni-domu/7-faktu-o-podlahovem-vytapeni

Související článek

Pozor na tyto chyby při instalaci tepelného čerpadla. Mohou vás stát tisíce

Tepelné čerpadlo stále více nahrazuje tradiční metody vytápění a ohřevu vody. Jak stoupá poptávka po tomto zařízení, objevují se firmy, které nemají dostatek zkušeností s ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz