Katastrofa: I toto se může stát, když si vyberete špatnou firmu pro instalaci fotovoltaiky!

Petr Linhart z firmy Linhart Solar, která se zabývá instalací fotovoltaiky, měl tu „čest“ opravovat zcela špatnou instalaci od Alpha Solar, společnosti, která je nyní v insolvenci. V rozhovoru upozorňuje, na co by si měli nejenom klienti této firmy dát pozor.
Ukázka nebezpečné instalace společnosti Alpha Solar systems | zdroj: Petr Linhart

Nedávno jste opravoval vadnou instalaci společnosti Alpha Solar. Jak se na závadu přišlo?

Fotovoltaiku instalovali v létě a půl roku to bez problémů fungovalo. První problémy začaly až po zimě. Tady u nás na severu napadl sníh a do tohoto domu začalo zatékat. Vlhkost se prosákla až do sádrokartonových stěn v pokoji v podkroví. Zákaznice by to ani nezjistila, pokud by to stékalo dolů, pak by o tom dlouho nevěděla. Voda protekla hodně rychle a při jakémkoliv dešti se ukázala mapa. Na základě toho jsme se domnívali, že to bude jenom nějaká otevřená taška. Příčinu jsme zjistili až z plošiny, kterou jsme si museli objednat, abychom se vůbec dostali ke střeše. Původně jsme mysleli, že někde nechali střechu jenom otevřenou. Alpha Solar systems s.r.o. nainstalovala háky přímo na krytinu a ta popraskala. V životě by nás nenapadlo, že by to někdo takhle udělal.

Jak probíhala oprava této fotovoltaiky?

Když jsme sundali první dva panely, tak jsme viděli, že jsou tašky porušené. Háky mají být oddělené od střešní krytiny a nesmí se jí dotýkat. Pokud se háky dotknou tašek, pak jakákoliv tíha tašku rozlomí. Technologický postup je takový, že se musí ubrousit. U některých tašek stačí jenom vrchní taška, ale zrovna u téhle tašky je potřeba brousit obě, jak spodní tašku, tak svrchní. Oni brousili tu spodní, což je nesmysl, protože měli vybrousit vrchní, aby se držák mohl zvednout nad spodní tašku. Kdyby nebrousili tu spodní, ještě by se to dalo tolerovat, ale museli by obrousit tu vrchní, aby byl hák trochu vysunutý. Tím, že zbrousili naopak tu spodní tašku v místě dotyku, tak ji oslabili a ještě k tomu dali hák přímo na tašku. Byla jen otázka času, kdy tam napadne sníh a rozláme se to úplně. Celou střechu jsme museli demontovat, což je daleko horší, než to montovat. Museli jsme sundat veškeré profily a háky, vyměnit všechny ty tašky a přebrousit jak původní tašky, tak ty nové, a pak teprve znovu nainstalovat celou elektrárnu.

Jak jste na chyby v instalaci přišli a jak by mohli tyto chyby odhalit jiní zákazníci?

Paní tam měla pokrývače, který tam vylezl, ale ten nic neviděl. My jsme to také napoprvé neviděli, protože to není vidět, dokud nedemontujete panely. Pohledem pod panely se zjistilo, že taška je rozlomená. Pokud by někdo věděl, že tenhle problém je, tak by stačilo vylézt z boční strany. Já jako odborník bych už viděl, že je špatně nainstalovaný hák na kraji a budu předpokládat, že takhle budou instalované i ostatní háky. Ale tím, že jí zatékalo v prostředku střechy u komína, tak bylo možné se domnívat, že to není kvůli panelům, ale že jde o nějakou netěsnost komína. Pokud by se někdo chtěl toho vyvarovat, je dobré tam pozvat odborníka, který se na to podívá. Stačí z kraje bez demontáže.

zdroj: Petr Linhart

Jaké další chyby jste našli?

Měli špatně i rozestupy háků a nedotažené šrouby. Po rozdělání střechy jsme se dostávali k těm hákům, které jsou na dvou místech nastavitelné. Zjistili jsme, že některé byly opravdu povolené. Kdyby to udělali dobře a vyřezali tak, jak se má a nedotáhli, tak by hák spadnul a zatížil stejně střechu. Když jsme rozdělávali panely, které jsou v určitém sklonu, tak se mezi sebou spojují takovými  úchytkami. Tyto úchytky na dvou místech vůbec nedotáhli a když jsme panel demontovali a sundali, tak najednou sjel ten vedle, protože nebyl ve dvou bodech vůbec přidělaný. Naštěstí to bylo vždycky v situaci, že panel někdo chytil.

Jaké jsou nejčastější chyby v instalaci fotovoltaiky?

Nejčastější chybou je nekvalitně provedené uchycení profilů. Je potřeba zkontrolovat, jak firma upevňuje držáky do střech, jestli to je opravdu na trám, na krov nebo jenom na lať. Tato firma to dělala jenom jedním šroubem, ten přivrtávala přes lať a ten šroub byl krátký. Zasahoval sice do trámu, ale jen centimetr a byl jenom jeden. Když dáte jenom jeden na držák, tak se držák může samovolně posunout. Vždycky se dávají minimálně dva šrouby. I pro vlastní bezpečnost, když montéři chodí po profilech, tak je zatěžují a mohou se s ním svézt. Nejčastější chyba je nepodkládání držáků, protože nemají tak velkou dilataci, aby se mohly nastavovat pro různé střechy. Většinou je třeba latě podkládat, používají pouze jeden vrut a ten není dostatečně dlouhý.

zdroj: Petr Linhart

Jak je složitá oprava špatně instalované fotovoltaiky?

Je to strašně těžké, protože musíte dělat dvojitou práci. Museli jsme sehnat stejné tašky, což paní nakonec sehnala od stejného výrobce, aby střecha byla pokryta stejnou krytinou. Je náročné celou střechu rozdělávat. Rozměření panelů mohou mít nastavené jinak. Profily mohou být zkrácené. Profil, tedy dlouhá tyč, na kterou se usazují panely, je delší. To je důležité kvůli tomu, abychom přes střechu mohli chodit. Po instalaci se pak seřízne, aby to vypadlo hezky a nepřesahoval přes okraj. To je špatné pro bezpečnost při opravě. Rozdělávat střechu jsme museli mimo panely, abychom se vůbec mohli dostat kolem. Nemůžete chodit po střeše, protože ty panely tam vadí. Při demontáži musíte všechny panely postupně sundávat. Nejdříve někdo musí panel zvednout, držet, odpojit ho a pak teprve ho můžete sundat. Na střeše musíte být ve třech, aby to jeden mohl odpojit a dva držet, aby to bylo bezpečné. A přitom doufat že jsou šrouby na úchytkách dotažené. Proto je demontáž daleko složitější.

Související článek

Jak udržovat solární panely ve formě a jak si poradit i se saharským pískem?

Saharský prach, který tlumí sluneční paprsky, se nedávno opět usadil v našich končinách. Jemné částice písku, které se k nám dostaly, ovlivňovaly i výkony solárních ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz