Solarni magazin nové logo

Unikátní projekt na jižní Moravě: Elektřina a ovoce z jednoho sadu!

Rozšíří se fotovoltaické panely i do sadů, vinic, na pole nebo na pastviny? Zatímco část zemědělců tuto možnost vítá, jiní vidí místo panelů jen na hospodářských budovách. Na jižní Moravě již nyní vzniká projekt na několika desítkách hektarů, kdy se zde bude vyrábět elektřina a pěstovat ovoce.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Vendula Možnarová ředitelka společnosti Zenergo Energy upozorňuje na to, že pro zemědělce jde nejen o zajištění výroby elektřiny, ale také o způsob ochrany rostlin a půdy, například proti mrazům nebo vypařování vody.

Jaký je podle vás smysl agrovoltaiky? Jak pomáhá půdě a jak energetice?

Smysl agrovoltaiky spočívá v kombinaci zemědělství a výroby solární energie na shodném pozemku, což maximalizuje efektivitu využití plochy. Tento systém nabízí ochranu půdy, jelikož solární panely poskytují stín, čímž pomáhají snižovat teplotní stres u rostlin a minimalizovat ztráty vody způsobené evaporací. Současně mohou zmírňovat i negativní efekty nízkých teplot. Pro energetiku přináší agrovoltaika možnost produkce obnovitelné energie bez nutnosti využití další půdy, což je šetrnější k životnímu prostředí a umožňuje i udržitelný rozvoj.

Jak postupujete, pokud někdo projeví zájem o agrovoltaiku?

Pokud někdo projeví zájem o agrovoltaiku, nejprve provedeme předběžnou analýzu vhodnosti pozemku a možnosti připojení do elektrické sítě. Následně diskutujeme s klientem o jeho potřebách a očekáváních a na základě toho navrhneme specifické řešení, které zahrnuje typ panelů, jejich uspořádání a integrovaný zemědělský plán. Celý proces je doprovázen konzultacemi a spoluprací s odborníky v oblasti energetiky a zemědělství. Díky členství v Solární asociaci jsme informováni o všech novinkách a můžeme zájemcům poskytovat řešení reagující na aktuální vývoj.

Jak umísťujete panely – na jaký druh zemědělské půdy a jak nakloněné?

Umístění panelů je přizpůsobeno specifikům dané lokality, orientaci pozemku a sklonu terénu. Vybíráme typ půdy, který nejlépe vyhovuje kombinovanému zemědělskému a energetickému využití. Většinou se soustředíme na ovocné sady nebo vinice, kde jsou panely montovány ve vyvýšených konstrukcích tak, aby nedošlo k narušení pěstovaných plodin. Momentálně připravujeme v katastru obce na jižní Moravě za aktivní podpory pana starosty s obcí a ve spolupráci s ovocnářem velký agrovoltaický sad o rozloze nižších desítek hektarů, který by měl být příkladem využití této moderní technologie v ČR.          

Jaký je váš názor na zákon o agrovoltaice, který byl nedávno schválený?

Zákon o agrovoltaice vnímám jako významný pokrok ve snahách o integraci obnovitelných zdrojů energie do zemědělského sektoru. Považuji ho za krok správným směrem, který by měl podpořit rozvoj této technologie. Nicméně, je politováníhodné, že zákon přistupuje konzervativně k omezení druhů pěstovaných plodin. Bylo by přínosnější nabídnout větší flexibilitu, aby se agrovoltaika mohla aplikovat na širší spektrum zemědělských kultur – například včetně zeleniny, což by rozšířilo její využitelnost a přínosy.

Na jaké plodiny má smysl umísťovat agrovoltaiku?

Agrovoltaika má smysl pro širokou škálu plodin. Je vhodná pro trvalé kultury jako ovocné sady, vinice a chmelnice, kde lze panely umístit nad plodiny. Konvenční plodiny s nižším vzrůstem (do 1 metru) mohou být pěstovány s vertikální agrovoltaikou. Kombinace pastvin s vertikálními agrovoltaickými systémy lze také efektivně implementovat, což poskytuje stín pro zvířata a zároveň generuje elektrickou energii.

Související článek

Žádosti o Novou zelenou úsporám Light se nyní nepřijímají

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že již nepřijímá žádosti v programu Nová zelená úsporám Light. Má jít pouze o dočasné opatření, neboť se vyčerpal fond, ze ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz