Varování od hasičů?! Nové pokyny pro hašení FVE. Zajistěte si možnost odpojení fotovoltaické elektrárny

Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků vypracovali pokyny pro zásahové jednotky při hašení fotovoltaických elektráren. V případě nemožnosti odpojení elektrické energie nad 400 V může velitel zásahu přerušit zásah. Menší fotovoltaické elektrárny by také měly mít technický list s informacemi o umístění, odpojení, schématu kabelových tras a další výbavě. V případě pochybností kontaktujte dodavatele FVE nebo elektrikáře.
Černá můra nejen pro majitele FVE | ilustrační foto: bezpecnostprace.info

Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků vypracovaly pokyn pro zásahové jednotky, jak mají postupovat při hašení fotovoltaických elektráren. „Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu: „Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů,“ píše se v pokynech. Celá prezentace zde.

Ne všechny instalace, především menších FVE, mají „možnost odpojit energii“. V případě, že máte pochybnosti o své elektrárně, kontaktujte svého dodavatele FVE, případně proškoleného elektrikáře.

Pomůže technický list

V zásadách protipožárního zabezpečení zde se mimo jiné píše, že by menší FVE měli mít tzv technický list. „Technický list FVE shrnuje informace o elektrárně: umístění technologie, možnost jejího odpojení, možnost rozpojení do sekcí s napětím pod 400 V, schéma vedení kabelových tras a informaci o další výbavě FVE. Zejména je důležité uvést, zda instalace umožňuje zálohování energie a provoz FVE v ostrovním režimu. A pokud ano, pak typ, množství a umístění akumulátorů. Tyto informace mají být po instalaci FVE předány příslušnému oddělení prevence HZS, který je převede do GIS (geografický informační systém) pro případ jejich použití k přípravě před zásahem. Tento technický list má být zároveň umístěn i na vnitřní straně dveří elektroměrového rozvaděče nebo rozvaděče s hlavním domovním jističem,“ píše se v dokumentu, který připravila společnost Photon Energy Operations CZ, ve spolupráci s UCEEB, ČVUT v Praze a HZS StčK.

Opět platí, pokud technický list nemáte, obraťte se na svého dodavatele fotovoltaiky.

zdroj: Hasičský záchranný sbor, Photon Energy Operations CZ

Související článek

Spotové tarify by mohly pomoci rychlejšímu připojování fotovoltaik

Spotové tarify, kdy se platí za zcela aktuální cenu elektřiny, by mohly pomoci rychlejšímu připojování fotovoltaik. Díky těmto tarifům totiž odběratelé přizpůsobují svou spotřebu ceně ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz