Varování před požáry fotovoltaik: Důležité informace pro majitele domů

Asociace energetických specialistů vydala varování před možnými požáry fotovoltaik. Podle Asociace hrozí velké riziko požárů u nově instalovaných fotovoltaik, neboť boom instalací FVE na střechy, zejména rodinných domů, vede k velkému množství chyb. Nebezpečí je o to větší, že může shořet celý rodinný dům.
Riziko požáru může vzniknout kvůli nekvalitní instalaci | zdroj: Shutterstock

Bojler nenapojili na vodovod

Do instalace fotovoltaiky se pouští mnoho nejrůznějších firem, které mají také různou kvalitu svých služeb. To podle Asociace výrazně zvyšuje možnost, že některý fotovoltaický systém způsobí požár, který může mít velmi vážné důsledky. Jako ilustraci uvádí Asociace nedávný příklad z Tábora: „Pro zasmání: Přijela firma namontovat FVE v rámci dotace pro důchodce. Provrtávali se skrz strop a provrtali i původní elektroinstalaci, která je v hliníku. Samozřejmě ji neopravili. Bojler, který měli v rámci dotace dodat, skutečně dodali. Ale už ho nenapojili na vodovod, natož aby ho napojili na fotovoltaiku,“ prohlásil Roman Šubrt z Asociace.

Vodiče a optimalizéry se válí po ploše

Asociace tedy upozorňuje na některé chyby, které mohou způsobit požár. Jako první je to neexistence ochrany proti přepětí: „U levných střídačů chybí přepěťová ochrana na straně DC od FVE panelů. Absence přepěťové ochrany je daná výrobcem, a když ji neudělá, může být průšvih na světě,“ varuje Roman Šubrt. Jako další chybu uvádí Asociace energetických specialistů to, že nejsou přítomné vodiče, optimalizéry a tzv. štekry (elektrické konektory spojující jednotlivé vodiče) připevněny pod panely, ale volně leží na střešní ploše. I přesto, že jsou vodotěsné, při jejich dlouhodobém zatížení vodou stékající po střešní krytině může voda proniknout dovnitř, způsobit zkrat a následný požár. U vodičů hrozí i mechanické poškození: „To, že mnoho firem nepřipevní vodiče vč. spojek na spodek panelů, je jasná montážní chyba a je to v rozporu s montážními návody. Bohužel se to děje a vodiče se válí po střeše,“ připomíná Roman Šubrt.

Chybí uzemnění kovových částí

V neposlední řadě je chybou, pokud chybí uzemnění všech kovových částí instalovaných na střeše: „To, že vše kovové nad střechou musí být napojené na hromosvod, je také jasné. Opět, když to nikdo nechce, tak to montážníci neudělají. A samozřejmě ani hromosvod neproměří. Opět tedy žádné nové požadavky, ale trestuhodná nekázeň montážníků,“ prohlásil Roman Šubrt. Je potřeba zjistit, zda všechny práce byly ukončeny řádnými revizními zprávami, a to jak ohledně uzemnění, tak i ohledně elektroinstalací. Tyto zprávy nemohou být nahrazeny Zprávou o instalování OZE podepsanou proškoleným pracovníkem. Závěrem instalace fotovoltaiky jsou mimo jiné 3 revizní zprávy. „Zároveň doporučujeme v tomto směru i konzultaci s pojišťovacím makléřem, zda případná pojistka kryje i škody vzniklé instalací FVE,“ apeluje Asociace energetických specialistů.

Související článek

Díky integrovaným systémům fotovoltaiky lze ušetřit. Montovat je mohou i pokrývači

Stále více výrobců se snaží, aby fotovoltaika na střechách domů působila co nejméně rušivě. Ivan Starodubov ze společnosti GSE Intégration představil další zajímavý projekt, díky ...