Velký solární park na Písecku čelí odporu obyvatel kvůli znehodnocení krajiny

Další záměr vystavět velkou solární elektrárnu, je v ohrožení. Velký solární park by měl vzniknout u obce Mirotice na Písecku. Místním se nelíbí to, že takto přijde nazmar velké množství orné půdy a že bude znehodnocen pozemek, který je hned vedle zamýšleného parku a kde by měly vzniknout parcely.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

O rozsahu se jedná

Zakládání velkých solárních parků není nikdy bez problémů. Nyní se s potížemi potýká rakouská společnost ib vogt, která chce vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na Písecku. Ačkoliv se o záměru ví delší dobu, až nyní došlo k veřejnému projednání. Na tom místní záměru příliš nefandili. Uvažuje se o solárním parku, který by měl mít buď 27 nebo dokonce 47 hektarů. Pokud by šlo o menší rozměr, pak má instalační společnost městu dát 500 000 ročně a jednorázově 1,5 milionu. Pakliže by byl park větší, pak by firma obci platila 1,25 milionu ročně.

Ztráta úrodné půdy

Místní se obávají zejména toho, že záměr bude v souladu s novou legislativou uveden jako stavba veřejného zájmu: „My, níže podepsaní občané, protestujeme proti jejímu zřízení a nesouhlasíme ani s tím, aby území od severní části Jihočeského kraje, počínaje obcí Řeteč až po město Mirotice, bylo vedením Jihočeského kraje vyhlášeno územím určeným pro výstavbu obnovitelných zdrojů,“ uvádí autoři petice. Hlavním argumentem je ztráta úrodné půdy: „Výstavba elektrárny v těsném sousedství obce způsobí ztrátu cca 50 ha vysoce úrodné orné půdy, která v lokalitě po staletí zajišťuje produkci obilovin a dalších zemědělských produktů. Zemědělská činnost je jedním z harmonických vztahů v krajině, které se zde dosud zachovaly. Současně se negativně projeví i znehodnocení investice města Mirovice, které zde chce budovat stavební parcely v rámci rozvoje města (stavební parcely jsou situovány pouze několik desítek metrů od hranice fotovoltaické elektrárny).“

Místo do přírody mají hledět do elektrárny

Místní se dále obávají zhoršení vzhledu místní krajiny, což se dotkne hned několika obcí:„Tato stavba může znamenat nejen lokální hrozbu v době globálního oteplování z přehřívání okolí domů, v jejichž těsném sousedství má být postavena, ale nepřímo se dotýká i okolních obcí Řeteč, Ohař a Boješice, kde se občané budou koukat místo do přírody na zrcadla elektrárny. Dále stavba bude mít negativní vliv na zásobu vody v místním rybníku, který už z historie je zdrojem vody v případě požárů, a také na vydatnost zdroje pitné vody, který se nachází na sousední parcele č. 191, k.ú. Touškov a je jediným zdrojem pitné vody pro celou obec.“

Investor se chce dohodnout

Investor ale očekává, že se s obcí dohodne: „V této chvíli existuje několik variant záměru. V rámci následujících měsíců bychom rádi společně s městem a místními obyvateli vybrali variantu, která bude optimální pro všechny. Za tímto účelem proběhly již dvě setkání se zastupiteli města Mirovice a 17. června také proběhlo veřejné představení záměru zorganizované pro místní obyvatele. Během následujících dnů bude také spuštěn informační web, kde budou uvedeny další informace,“ řekl Solárnímu magazínu Pavel Sajner ze společnosti ib vogt. Místo, kde se má elektrárna vybudovat, již firma spravuje:„Pozemky pro náš záměr máme zajištěny. Nicméně v případě zájmu dalších vlastníků jsme otevřeni jednání za účelem optimalizace plochy v dané lokalitě,“ konstatoval Pavel Sajner a dodává: „Informace určené pro veřejnost, budou umístěny na zmíněný web.“

Související článek

Rozvoj solární energetiky v Česku zpomalil: V pololetí ubylo nových fotovoltaik

Rozvoj solární energetiky v Česku zpomalil. V prvním pololetí letošního roku bylo zprovozněno 24.000 nových fotovoltaických elektráren, což bylo meziročně o 21.200 zařízení méně. Instalovaný ...