Solarni magazin nové logo

Vliv instalace fotovoltaiky na celou stavbu: Co by měl každý investor vědět?

Instalace FVE na střeše nemusí mít pouze marginální vliv na celou stavbu, ale může znamenat zásadní zásah do konstrukce budovy. Je tedy důležité pečlivě zvážit všechny aspekty před rozhodnutím o instalaci.
Fotovoltaické panely na samostatné konstrukci nedostatečně uchycené na střeše nemusí odolat sání větru | zdroj: Luděk Vejvara

S dovolením České komory autorizovaných inženýrů a techniků přinášíme původní text o stavebních úpravách střech pro instalaci solární elektrárny. 

Navrhování a instalace střešních fotovoltaických elektráren, vegetačních střech, zelených fasád či masivní zateplování nejsou pro stavbaře jednoduché. Zpracovat návrh nebo posudek zabere autorizovaným osobám více času. Tato práce se stává běžným standardem. Stavebníci by měli počítat i s těmito „vícenáklady“, mohou jim totiž v budoucnu ušetřit mnohé starosti i finanční ztráty. Některé postřehy z projektování a řešení úprav pozemních staveb pro ekologii jsou víceméně obecné a pro někoho budou možná jednoduché a jasné. V případě potřeby je možné u konkrétních případů uvést bližší technické doplnění.

Návrh rozmístění FVE panelů na střeše většinou neobsahuje stavební řešení

Půdorys rozmístění FVE panelů na střeše je čistě zákresem z pozice energetického řešení a pokrytí předpokládaného výkonu zařízení. Podle mé zkušenosti nemá žádnou souvislost se stavebním řešením stavby. Stavební řešení úprav je třeba doplnit.

Podklady ke konstrukci střechy často chybí

Víme, že pro odborné stavební a statické posouzení konstrukce na účinky instalace FVE je potřeba mít podrobné stavební výkresy a další doklady. Investor často nemá úplnou dokumentaci. Mnohdy má jen její dílčí část, popřípadě zjednodušenou dokumentaci pro stavební povolení nebo nemá dokumentaci žádnou. Přitom je ale očekáváno brzké rozhodnutí. Je třeba investorovi vysvětlit, že nejprve je nutné střechu zaměřit a vykreslit stavební konstrukce. A to si vyžádá čas. Také může vzniknout problém, zda se lze k nosné konstrukci vůbec fyzicky dostat, neboť může být nepřístupná nebo zakrytá.

Umístění panelů často neřeší sání větru ani sníh

Umístění panelů je z hlediska nižších účinků sání větru vhodné mimo kraje a rohy ploché střechy. Určení vhodných zón je možné podle platné normy pro zatížení větrem Eurokódu ČSN EN 1991-4. Ze statického hlediska jsou vhodné panely přimknuté ke střeše bez volného prostoru pod nimi. Účinky sání větru se tak výrazně snižují oproti šikmo položeným panelům na samostatné konstrukci. Pokrytí sněhem u přimknutých panelů je pak obdobné jako na ploché střeše. Ideální jsou instalace přímo v rovině střešní krytiny. To platí pro ploché střechy. Panely na sklonitých střechách více zadržují sníh a je vhodné uvážit i velikost zatížení bez jeho omezení spádem střechy. Více vzdálené panely nebo řady působí jako zachytače sněhu – sněžníky. Panely jsou většinou na konstrukci těsně nad krytinou.

Poznámka k fotovoltaickým panelům položeným a lepeným ke krytině ploché střechy

Pokud je panel na lištách, má srážková voda protékat pod ním. Důsledkem ale je dotvarování krytiny a většinou pod ní umístěné měkké tepelné izolace. Tento nežádoucí jev, kdy jsou vytvářeny prohlubně pro vodu, zde často vzniká se všemi následky od účinku mrazu po usazování nečistot. K obdobnému stlačení dochází pod všemi úložnými místy při osazení fotovoltaických zařízení a jejich konstrukce na střešní krytině.

Vliv FVE na celou stavbu nemusí být marginální

Instalace FVE na staré budovy vyžaduje často ocelovou konstrukci pro panely. Konstrukce umístěná nad střechou je výrazně zatížena větrem, který působí shora na panely a zespodu na celou konstrukci a zařízení. Zatížení lze stanovit podle článků ČSN EN 1991-1-4 pro zatížení větrem. Vhodná je analogie návrhu pro přístřešky. Účinky takové konstrukce mohou být zásadní nejen pro její ukotvení na budovu, ale i pro celou střešní nosnou konstrukci této budovy nebo i pro celý objekt. To platí zejména při velkých plochách panelů na samostatné ocelové konstrukci. Posouzení takových účinků vyžaduje poměrně podrobné podklady a více práce stavebního inženýra, než objednatel pravděpodobně očekává. Jinak ale dobrého výsledku nelze dosáhnout.

Luděk Vejvara, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Související článek

Čínský solární byznys v problémech. Přebytek panelů dusí trh

Čína je lídrem ve výrobě solárních panelů a díky tomu je schopná nabízet panely za nejnižší ceny. Světová konkurence je ale nyní ve střehu. Čínský ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz