Výměna plynových kotlů za tepelná čerpadla: dotace až ve výši 140 tisíc korun

Podzim je nejlepší čas pro výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo, které slouží k vytápění i chlazení domácností. Dobrou zprávou je, že náklady na tepelné čerpadlo částečně pokryjí dotace.
Tepelná čerpadla mají nízké provozní náklady | Foto: Shutterstock

1. Podmínky dotace pro výměnu plynového kotle

Od září 2023 mohou domácnosti požádat o dotaci na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. Jaké jsou podmínky pro tuto výměnu a jaká je výše dotací?

Podmínky jsou následující:

1. Dotace slouží pouze na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo.

2. Vyměnit lze plynové kotle, které jsou starší 20 let.

3. Domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných oblastech dostanou 10% odškodnění.

4. Dotace na tepelné čerpadlo země–voda se zvýší o 40 000 Kč.

5. Ruší se omezení, že maximálně 50 % plochy domu může sloužit k podnikání.

6. Dotaci na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo mohou získat lidé, kteří vytápějí plynovým kotlem rodinný dům, jehož prostup tepla spadá do klasifikační třídy A až D.

Zateplení rodinných domů je stále aktuálním tématem. Pavel Zemene ze Sdružení pěnového polystyrenu ČR se vyjádřil pro Seznamzpravy.cz následovně: „Může za to neutěšený stav tuzemského bytového fondu, zejména toho postaveného do roku 1980, kdy 60 procent bytových a 75 procent rodinných domů z té doby není vůbec či je jen částečně zatepleno. Podle nové iniciativy Zateplujeme Česko je třeba zrychlit tempo zateplení a renovací na tři procenta ročně.“

2. Výše dotací od září 2023

Již od září 2023 mohou domácnosti získat dotace na tyto typy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch: 60 až 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch–voda: 80 až 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch nebo vzduch–voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV: 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země–voda s plošným kolektorem: 120 až 140 000 Kč

3. Požadované dokumenty

Dokumenty se podávají prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky. Žadatelé musí předložit následující povinné přílohy:

A. Dokumenty požadované při podání žádosti

Dokumenty předkládané všemi žadateli:

 • odborný posudek
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

B. Dokumenty požadované k doložení realizace projektu

Dokumenty předkládané všemi žadateli:

 • závěrečná zpráva odborného technického dozoru
 • zpráva o instalaci zařízení/realizaci opatření
 • dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků
 • fotodokumentace provedeného opatření
 • potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla
 • protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy

Žádost s přílohami se odesílá elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR, který je dostupný na webových stránkách programu. Pro přihlášení do systému je potřeba identifikace neboli identita občana.

4. Kontrola úplnosti a formálnosti dokumentů

Následuje kontrola úplnosti a formální správnosti žádosti a povinných příloh. Může dojít k dvěma situacím:

 • Fond si vyžádá další podklady.
 • Fond akceptuje žádost a informuje o tom žadatele.

Po dokončení realizace opatření předkládá žadatel dokumenty potvrzující dokončení. Opět může dojít k dvěma situacím:

 • Fond vyzve k odstranění zjištěných nedostatků.
 • Ministr vydá rozhodnutí, pokud nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Poté následuje čerpání dotací a vyplacení peněz na bankovní účet žadatele.

Co dělat, když jsou nové dotace výhodnější?

Pokud zájemci o dotaci již využili program ve své původní podobě (do konce června 2023) a zjistili, že nové podmínky jsou výhodnější, nemusí zoufat. Expertka na dotace ze společnosti Woltair uvádí pro Seznamzpravy.cz: „Kdyby se ukázalo, že nové podmínky jsou pro zákazníka nakonec výhodnější, je možné žádost v aktuální vlně před jejím vyplacením stáhnout a podat ji znovu v rámci nových podmínek.“

V současné době je běžnou praxí, že dodavatelé tepelných čerpadel se postarají o dotace a související administrativu, což výrazně urychluje realizaci zakázky.

Zdroj: www.novazelenausporam.cz, www.seznamzpravy.cz

Související článek

Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo: Jak na to a kolik ušetříte?

Zvažujete, že přejdete z plynového kotle na tepelné čerpadlo? Prozradíme vám, na co myslet při přechodu na tento systém a jaké jsou výhody a nevýhody ...