Vyplatí se tepelné čerpadlo do nezatepleného domu? Názory jsou protichůdné

V souvislosti s tepelnými čerpadly probíhají diskuze na téma zateplení budov. Střetávají se dva protichůdné názory: jedna strana říká, že tepelná čerpadla mají smysl pouze v zateplených domech. Druhá strana naopak tvrdí, že tepelná čerpadla jsou vhodná i pro starší domy bez zateplené fasády. Jaké jsou hlavní argumenty těchto dvou názorových skupin?
Podle expertů jsou tepelná čerpadla vhodná i do nezateplených domů s původními radiátory | zdroj: Getty Images

V souvislosti s tepelnými čerpadly probíhají diskuze na téma zateplení budov. Střetávají se dva protichůdné názory: jedna strana říká, že tepelná čerpadla mají smysl pouze v zateplených domech. Druhý strana naopak tvrdí, že tepelná čerpadla jsou vhodná i pro starší domy bez zateplené fasády. Jaké jsou hlavní argumenty těchto dvou názorových skupin?

Tepelné čerpadlo v domě bez zateplení

O tepelném čerpadlu se hovoří jako o efektivním řešení, jak na úspornější vytápění a ohřev vody. Má ale smysl instalovat tepelné čerpadlo do staršího nezatepleného domu? Náklady na zateplení se pohybují v průměru kolem 250 000 Kč. Když majitelé domů přičtou k této částce průměrnou cenu TČ, která se pohybuje od 250 000 do 450 000 Kč (bez zohlednění dotací), náklady na zateplení a tepelné čerpadlo výrazně narůstají. Odborníci uvádějí, že návratnost investice je tak rychlejší při pořízení tepelného čerpadla než při současné investici do zateplení domu.

Tepelné čerpadlo a dům s novými okny

Podle expertů jsou tepelná čerpadla vhodná i do nezateplených domů s původními radiátory, ale s okny s tepelnou izolací. Z ekologického hlediska je tepelné čerpadlo rozumnější volbou než zateplený dům s kotlem na uhlí nebo plyn. A jak je to u nemovitostí s vyšší tepelnou ztrátou? Vlastníci mohou kombinovat kotel s tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo s nižším výkonem by pravděpodobně nedokázalo vytopit objekt v mrazivých dnech, a proto je kotel ideálním záložním zdrojem pro vytápění.

Vyplatí se zateplit dům kvůli tepelnému čerpadlu?

Zateplit dům kvůli tepelnému čerpadlu nemá z ekonomického hlediska smysl. V mnoha případech je nezbytné provést úpravy stávající otopné soustavy. Zateplením fasády mohou vlastníci snížit náklady na vytápění až o 30 %. Předpokládáme-li, že domácnost vynaloží 40 000 Kč na vytápění domu, znamená to, že ušetří třetinu z této částky, což má za následek velmi nízkou roční návratnost investice do zateplení.

Existuje dotační program na zateplení fasády?

Čím je tepelná ztráta domu vyšší, tím je zapotřebí výkonnější tepelné čerpadlo. S nárůstem výkonu ale roste i spotřeba elektřiny, což zvyšuje náklady na energie. Existuje však jedno řešení: zateplit fasádu z dotačního programu Oprav dům po babičce nebo Nová zelená úsporám.

  • Program Oprav dům po babičce poskytuje dotace ve výši 50 % z celkových nákladů, maximálně však do výše 1 000 000 Kč.
  • Nová zelená úsporám poskytuje dotace ve výši 50 % z celkových nákladů, maximálně však do výše 950 000 Kč.

Pro majitele domu bude v průběhu roku 2024 k dispozici výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhou dobou splatnosti.

Tepelné čerpadlo v novostavbě a zatepleném domu

Charakteristickým rysem novostaveb a zateplených domů je jejich nízká tepelná ztráta. To znamená, že pro účely vytápění stačí tepelné čerpadlo s nižším topným výkonem. Vlastníci těchto nemovitostí mohou ušetřit až 50 % nákladů za vytápění v porovnání s plynovým kotlem. Vlastníci domů spotřebují na vytápění přibližně třetinu energie oproti starším domům, což výrazně urychluje návratnost investice do tepelného čerpadla. Rozdíl je také vidět v tomto porovnání:

  • Tepelná ztráta u nezateplených domů v extrémních mrazech: 15 až 25 kW/1 hod. Do těchto nemovitostí je vhodné tepelné čerpadlo s výkonem 21 až 23 kW.
  • Tepelná ztráta u novostaveb a zateplených domů: 5 kW/1 hod. Do těchto nemovitostí je ideální tepelné čerpadlo s výkonem 3 až 10 kW.

V případě, že hodláte napojit tepelné čerpadlo do existující otopné soustavy, odborníci doporučují vysokoteplotní tepelné čerpadlo, které dokáže ohřát vodu na 70 °C při venkovní teplotě -15 °C. Při nákupu byste se měli zajímat o bivalentní bod tepelného čerpadla, který značí, od jaké minusové teploty se aktivuje záložní zdroj energie pro dosažení požadované teploty v místnosti, pokrytí tepelných ztrát domu a ohřev vody.

Zdroj:

https://energocafe.cz/tepelne-cerpadlo-a-starsi-dum-zatepleni-neni-vzdy-nutne/
http://www.teplotechnika.cz/zatepleni-nebo-cerpadlo
https://www.idnes.cz/hobby/domov/serial-energie-tepelna-cerpadla.A220728_070734_hobby-domov_bma
https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-tepelne-cerpadlo-neni-jen-zalezitost-pro-novostavby-uplatni-se-i-ve-starsich-domech-40395587
https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/standard/
https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/oprav-dum/

Související článek

Proč se tepelná čerpadla stávají hitem i v panelových domech?

O tepelných čerpadlech se hovoří v souvislosti s rodinnými a bytovými domy. Věděli jste, že tepelné čerpadlo lze také instalovat do panelových domů? Proč zvolit ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz