Vývoj trhu fotovoltaických elektráren. Směřujeme opět k velkým solárním parkům?

Jak se vyvíjí domácí trh s fotovoltaikou? V současné době se hovoří nejčastěji o střešních instalacích a komunitní energetice. Je to ale ten hlavní proud, kterým se máme ubírat?
Ilustrační foto | zdroj: Pexels

Růst podpořily dotace

Na veletrhu Aquatherm vystoupil se svou přednáškou Tomáš Zilvar z oborového webu tzb-info, ve které se zamyslel nad vývojem fotovoltaiky u nás. Pro poslední roky vývoje fotovoltaiky v Česku je typický jednak nárůst instalovaného výkonu, ale zároveň se navýšil počet elektráren. Ten podpořil dotační program Nová zelená úsporám, který byl ještě do roku 2018 omezený a velikost elektrárny byla limitována spotřebou, takže s dotací nešlo instalovat příliš velkou fotovoltaiku. Největší popud rozvoji fotovoltaiky u nás dodala energetická krize a vysoké ceny elektřiny. Naprostá většina fotovoltaických elektráren se instaluje na rodinných domech. To je sice pozitivní pro to, aby si například domácnosti ochránily ceny elektřiny a nepřekvapil je cenový šok, ale z hlediska společenských cílů jde stále o malý příspěvek. Jde hlavně o dekarbonizaci, což je cíl pro celou společnost. Malé elektrárny totiž k tomuto cíli přispívají bohužel mnohem menším dílem. Navíc je dekarbonizace prostřednictvím domácích fotovoltaik drahá. Na každou instalaci připadá příliš velké množství výjezdů instalačních firem, střídačů, měničů a tak dále.

Roste výkon i počet zdrojů

Podle údajů Solární asociace bylo v roce 2022 připojeno 289 MWp výkonu. Celkový počet připojených elektráren tehdy činil 33 760 a šlo o nárůst o 366 % oproti roku 2021. V roce 2023 to již bylo 970 MWp, celkový počet připojených elektráren byl 82 799, nárůst v MWp oproti roku 2022 byl 236 %. Pro toto období byl typický nadále vysoký podíl domácích střešních systémů, výrazně však posílil firemní segment. Zhruba 80 000 instalací je na rodinných domech s celkovým výkonem 823 MWp, dále jde o 2 730 firemních a pozemních elektráren s celkovým výkonem 147 MWp. V České republice využíváme 25 elektráren nad 1 MWp s celkovým výkonem 67,1 MWp. Průměrná velikost elektrárny v roce 2023 činila 11,7 kWp (oproti 8,6 kWp v roce 2022). V roce 2023 se realizovalo zhruba 80 000 instalací. Celkový výkon nových fotovoltaik v roce 2023 byl 823 MWp. Průměrná velikost domácí fotovoltaiky v roce 2023 činila 10,3 kWp. Podíl domácích fotovoltaik na celkovém počtu nových byl 96,7 %, podíl domácích FVE na celkovém výkonu nových FVE byl 84,8 %. Celkový počet domácích fotovoltaik k 31. prosinci 2023 byl 152 460 a 1 138 MWp. Co se firemních a pozemních fotovoltaik týká, v roce 2023 se provedlo 2 730 instalací s celkovým výkonem 148 MWp. Průměrná velikost firemní fotovoltaiky v roce 2023 činila 54,2 kWp. Podíl firemních fotovoltaik na celkovém počtu nových byl 3,3 % a na celkovém výkonu 15,3 %.

Firemní fotovoltaiky: pro dekarbonizaci mají větší smysl

Ze zveřejněných údajů je jasné, že roste zejména segment domácích fotovoltaických elektráren. Je tím zdaleka převládajícím. Na druhou stranu je těchto elektráren stále málo. Ve srovnání s Německem, Rakouskem a také Polskem a Maďarskem stále velmi zaostáváme, ačkoliv jsme se již dostali mezi tzv. gigawattové trhy. Pro dekarbonizaci jde stále o nejméně efektivní cestu. V tomto ohledu dávají větší smysl firemní fotovoltaiky, a to už proto, že firma nepotřebuje baterii a přes den se pracuje. Doposud se jedná o jednotky tisíc firemních instalací na prodejnách, skladech a parkovištích. Díky nim si mohou firmy snížit a zafixovat ceny elektřiny, která jim tak nikdy nezdraží.

Střešní instalace stačit nebudou

Dekarbonizace je velkým tématem nejenom kvůli slaďování s cíli Evropské unie, ale také kvůli požadavkům průmyslu. Mnohé firmy totiž zveřejnily své cíle, ve kterých plánují, že od určitého roku přejdou pouze na zelenou elektřinu. Poptávka po ní tak bude neustále stoupat a pouze střešní instalace ji zajistit nedokáží.

Související článek

Woodburn a Woltair zahajují spolupráci na fotovoltaickém projektu

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., jež v České republice reprezentuje mezinárodní divizi výroby exteriérových dílů globální automobilové společnosti Magna International, podepsala svou první smlouvu o ...