Solarni magazin nové logo

Žádosti o Novou zelenou úsporám Light se nyní nepřijímají

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že již nepřijímá žádosti v programu Nová zelená úsporám Light. Má jít pouze o dočasné opatření, neboť se vyčerpal fond, ze kterého jsou dotace vyplácené. Nedávno ministerstvo oznámilo také pozměněné podmínky pro čerpání těchto dotací.
Ilustrační foto | zdroj: Bilanol

Příjem dočasně ukončen

Pro vyčerpání finančních prostředků se ve středu 22. května 2024 dočasně uzavírá příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light. „Další konkrétní informace představíme na tiskové konferenci ve čtvrtek 30. května,“ řekla Solárnímu magazínu Veronika Krejčí, tisková mluvčí MŽP.  Program Nová zelená úsporám Light byl z důvodu vyčerpání alokace uzavřen již jednou. Od 7. prosince 2023 byl pozastaven a příjem žádostí byl opět spuštěn 17. ledna. Tento program funguje necelý rok a půl. Spuštěn byl v lednu roku 2023, kdy na něj bylo vyhrazeno 9 miliard korun. O ty doposud požádalo 79 tisíc domácností. Dotace jsou určené na rychle a snadno realizovatelné renovace rodinných domů. „Po navýšení alokace z Modernizačního fondu bude příjem žádostí v červnu opět otevřen,“ slibuje Ministerstvo životního prostředí.

Jednoduché parametry dotace

Program Nová zelená úsporám Light provází rekordní zájem. O dotaci mohou požádat pouze nejzranitelnější domácnosti z řad nízkopříjmových domácností – tedy seniorů, invalidů 3. stupně, příjemců příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě. Dotace se vyplácí zálohově na rychlá energeticky úsporná opatření na rodinných domech, jako je zateplení, výměna oken a dveří či solární ohřev vody. Program je postaven na jednoduchém nastavení parametrů pro získání dotace a státem placené asistenci více než 760 poradců z místních akčních skupin MAS a energetických konzultačních a informačních středisek EKIS a M-EKIS. Díky dotaci z NZÚ Light tak ušetřily na výdajích za bydlení již desetitisíce domácností s nižšími příjmy. To, že byla dotace účelně vyplacena, jde většinou stvrdit jen fotografií.

Problémy se soláry za korunu

Díky dotaci je možné si také nechat instalovat fotovoltaický systém na ohřev vody. Na nabídku tohoto systému se vrhlo mnoho firem, většinou je nabízejí jako „soláry za korunu“. Bohužel právě tato oblast podpory představuje velký problém. Typicky se jedná o zákazníky z řad důchodců, které některé firmy oklamávají. Instalují jim například kapacitu, která jim naprosto nevyhovuje, případně jsou instalace nekvalitní, neboť je nikdo dále nekontroluje. Ministerstvo proto přikročilo k úpravě podmínek, za kterých je dotace vyplácená a nároky na tento fotovoltaický systém ohřevu vody přesněji specifikuje.

V NZÚ Light také kotlíkové dotace

V rámci tohoto dotačního titulu je nyní možné také žádat o výměnu kotle, neboť se blíží čas, kdy bude provoz starých neekologických kotlů zakázaný. Dosavadní tzv. kotlíkové dotace, které poskytují podporu ve výši až 95 % nízkopříjmovým domácnostem – seniorům v penzi, domácnostem s příspěvkem na bydlení či invaliditou 3. stupně – budou od 1. září výrazně nižší a přesunou se pod program Nová zelená úsporám Light. Doposud zažádalo o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva 130 tisíc domácností, z čehož 115 tisíc již svůj kotel vyměnilo, a to za více než 13 miliard korun. Stejně tak se od 1. září sníží i podpora z programu Nová zelená úsporám, která je pro ostatní domácnosti. V NZÚ zatím dotace využilo přes 50 tisíc žadatelů. Celkem tedy bylo podpořeno 180 tisíc kotlů. „Apelujeme proto na všechny, kteří žádost ještě nepodali, aby tak učinili co nejdříve. Výše dotací z obou programů bude oproti současným částkám od 1. září 2024 snížena o jednotky až desítky tisíc, a to podle druhu zdroje vytápění. Vyplatí se proto podat žádost do 31. srpna 2024 a případně lze instalaci provést později,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Související článek

Kdo zvítězí v honbě za čistou energií? Čína, USA nebo Evropa?

Čína, Evropa a USA svádí „závod“ o zelenou energii. Soutěží v oblasti čistých technologií, solárních a větrných elektráren, elektromobilů a elektrifikace. Kdo vede tento závod ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz