Solarni magazin nové logo

Zákon o obnovitelných energiích: Jaký přínos přináší pro města a obce?

Bude rok 2024 rokem komunitní solární energetiky, kterou budou budovat také obce? Ve středočeském Stochově hodlají osadit solárními panely veřejné budovy i bytové domy.
Město Stochov plánuje osadit fotovoltaikou celou řadu svých objektů | zdroj: Unsplash

Město již zažádalo Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na pořízení a instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na největší budovy ve vlastnictví města, tedy na školu, sportovní haly a budovu úřadu. V roce 2024 již chce obec začít elektrárny stavět. Starosta města Roman Foršt předpokládá, že se záběr obecní fotovoltaiky bude dále rozšiřovat i na bytové domy, kde se topí elektřinou, což povede ke značným úsporám.

Sledujete projednávání zákona o obnovitelných energiích? Jaký je podle vás jeho přínos?

Ano samozřejmě sleduji projednávání zákona o obnovitelných zdrojích. Přínos vidím především v možnosti sdílení vyrobené elektrické energie, kdy jako obec předpokládáme, že vyrobenou elektrickou energii ze slunečního záření budeme moci následně využít a spotřebovat mezi vícero objekty, které naše město vlastní. Město Stochov vlastní celou řadu objektů, ale jen část z nich je využitelná právě pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Přínos očekávám v dlouhodobé úspoře finančních prostředků právě za spotřebovanou elektrickou energii.

Jak město vytipovává místa, kde by chtělo instalovat solární panely?

Město Stochov jakožto vlastník řady bytových a nebytových objektů musí zvažovat při výběru vhodných objektů pro případné osazení solárními panely celou řadu kritérií. Předně jde o technický stav samotného objektu a jeho konstrukcí jako je například střecha včetně krovu, střešní krytiny a souvisejících prvků. Dále nás samozřejmě zajímá statické zatížení objektů a také například prostorová orientace střechy. Důležitá je také ekonomika celého projektu, kdy se díváme primárně na dobu návratnosti vynaložených finančních prostředků. V tomto směru nám samozřejmě pomáhají odborné posudky firem, které se touto problematikou z profesního hlediska dlouhodobě zabývají.

Jak hodláte sdílet a upotřebit elektřinu, kterou vyrobíte na uvedených veřejných budovách?

Elektřina vyrobená ze solárních panelů umístěných na budově městského úřadu Stochov, hlavní budově základní školy Stochov nebo sportovní hale města Stochov bude primárně sloužit na vlastní spotřebu v dotčených objektech. Budou-li nějaké přebytky, rádi bychom je dále spotřebovali v rámci sdílené energetiky v dalších objektech, které město Stochov vlastní a kde se ukazuje, že použití vlastní fotovoltaiky jako takové nedává na těchto objektech ekonomický smysl např. z důvodu špatné orientace střechy, zastínění stromy a podobně. Jedná se třeba o areál budov městské společnosti Technické služby Stochov nebo o budovy místních mateřských škol. Pokud toto nebude možné, budeme hledat vhodnou firmu pro výkup vyrobených přebytků elektrické energie.

Má město energetického manažera, který se stará o energetickou politiku?

Město Stochov nemá aktuálně zavedenou pozici energetického manažera. Aktuálně vedeme intenzivní diskusi na téma, zda má vůbec tuto pozici smysl ve městě naší velikosti zřizovat, případně za jakých podmínek. Musíme si srovnat výhody a nevýhody zavedení energetického manažera. Ptáme se v obdobně velkých městech na jejich zkušenosti, hovoříme s energetickými firmami. Zjišťujeme a vyhodnocujeme dostupné údaje a uvidíme k čemu ve finále dojdeme. Například jsme zjistili, že řada firem má odlišné názory právě na pozici a činnost samotného energetického manažera. Často si firmy odlišně vysvětlují, co vlastně energetický manažer má vše vykonávat a za jakých podmínek. 

Jak plánujete obnovitelné zdroje využívat?

Energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů hodláme primárně využívat pro vlastní spotřebu v dotčených objektech nebytového charakteru. Bude-li možné sdílení přebytků, tak tyto budou použity také na spotřebu v dalších objektech ve vlastnictví města. Odlišný přístup uplatníme v případě instalace solárních panelů na bytových domech. Zde bude vyrobená elektrická energie využita na ohřev teplé vody, čímž docílíme snížení nákladů na bydlení pro nájemníky v bytových domech, které naše město vlastní.

Berete někde inspiraci? Vzděláváte se někde?

Inspiraci hledáme v odborných publikacích, studujeme s kolegy veřejně dostupné zdroje, hledáme vhodné energetické specialisty. Navštěvujeme stavební veletrhy, bavíme se se zástupci odborné veřejnosti a hledáme solidní a stabilní partnery. Prozatím jsme úspěšní, tak snad tomu bude i nadále.

Kdo pro vás bude elektrárny stavět?

Fotovoltaické elektrárny na části bytových domů ve vlastnictví města bude dodávat a instalovat firma ITES spol. s.r.o. První elektrárna je již osazena a běží coby pilotní projekt ve zkušebním režimu. Další elektrárny, které se budou realizovat v roce 2024 (tj. na budovu městského úřadu, základní školu a sportovní halu) teprve čekají na výběr vhodného dodavatele, kdy nejprve musíme provést řádné zadávací řízení.

Související článek

Ptáci vs. solární panely. Kdo vyhraje tento souboj?

Solární energie se stává stále důležitějším nástrojem v boji proti změně klimatu, který může výrazně snížit naši závislost na fosilních palivech. Stejně jako u jiných ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz