Podcast

Smlouvy s dodavateli fotovoltaických elektráren připravuje téměř vždy instalační firma. Často se však jedná o smlouvy nevyvážené, kde společnosti mají ve smlouvách zakotveno více práv...